Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Fortem Capital S.A., NIP: 5213816076, KRS 0000720862 z siedzibą w Warszawie 02-797, ul. Klimczaka 1. Email: kontakt@fortemcapital.pl, telefon +48 22 299 22 29.
 2. Dane osobowe pozyskiwane przez Portal https://fortemcapital.com.pl, https://fortemcapital.pl gromadzone są zgodnie z Obowiązkiem Informacyjnymi osobnymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, dostępnymi przy formularzach kontaktowych.
 3. Serwis nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych wprowadzonych przez formularze.
 4. Podane dane, w postaci zaszyfrowanej, rejestrowane są w dedykowanej bezpiecznej skrzynce email z ograniczonym i rejestrowanym dostępem lub/i przez szyfrowane API do systemów informatycznych Administratora.
 5. Dane przetwarzane są wyłącznie w zgodzie z celami przewidzianymi w Obowiązku Informacyjnym, przez okres przewidziany w Obowiązku lub wewnętrznej Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych.
 6. Żadne dane osobowe nie są przekazywane lub udostępniane osobom, bądź podmiotom trzecim bez wyraźnej, indywidualnej, jednorazowej zgody.
 7. Administrator
  1. Szanuje i dba o dane osobowe z najwyższą starannością
  2. Na bieżąco szkoli pracowników
  3. Okresowo weryfikuje własne procedury dotyczące ochrony danych osobowych
  4. Oszacował ryzyka związane z przetwarzaniem danych osobowych
  5. Oszacował ryzyka związane z potencjalną utratą lub niezachowaniem ciągłości przetwarzanych danych osobowych
  6. Wdrożył stosowne rejestry przetwarzania
  7. Zminimalizował i wyeliminował większość ryzyk, przez wykorzystanie najnowszych narzędzi informatycznych
 8. Dane przetwarzane są wyłącznie w dedykowanych środowiskach i infrastrukturach informatycznych o klasie TIER III lub wyższej, na terenie Unii Europejskiej.
 9. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione osoby.
 10. Dostęp i przetwarzanie danych osobowych są automatycznie rejestrowane.
 11. Administrator usuwa dane osobowe wobec których cel przetwarzania został osiągnięty lub wyczerpany czasem przewidzianym w Obowiązku Informacyjnym.
 12. Administrator wykorzystuje anonimizację danych osobowych, również w celu zachowania ciągłości działania własnych systemów komputerowych jak programy finansowo-księgowe, CRM i pochodne.
 13. Osobie przekazującej dane przysługuje prawo
  1. Wglądu
  2. Modyfikacji
  3. Przekazania
  4. Cofnięcia jednej lub więcej udzielonych zgód
  5. Żądania ograniczenia przetwarzania
  6. Żądania zaprzestania przetwarzania /usunięcia
 14. Osobie przekazującej dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.
 15. Osoba przekazująca dane ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania skargi i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

COOKIES/CIASTECZKA

W celu dostarczenia treści i usługi na jak najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje cookies-drobne pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu Użytkownika. Właścicielem Serwisu jest Fortem Capital S.A., który zamieszcza i odczytuje cookies.

Funkcja Nazwa Opis Czas obowiązywania
Obowiązkowe cookieconsent_status Powiadomienie o cookies 1 rok
obligatory _ga Google Analytics 2 lata
obligatory _gat_UA-141358874-2 Google Analytics Sesyjne
obligatory _gid Google Analytics 2 dni

Więcej informacji o ciasteczkach na http://wszystkoociasteczkach.pl
Informacje o zarządzaniu ciasteczkami, dla popularnych przeglądarek, dostępne są niżej:

Chrome Safari Firefox Microsoft Edge